Benim sitem

KURANDA KADIN

Hicap ve Kur’an'ın Hicap Hakkındaki GörüşüHicapsızlık veya kötü örtünme oldukça çirkindir; bir çok fesatlara sebep olmaktadır. Kötü örtünmenin ve örtüsüzlüğün haram oluşu Allah’ın gayur oluşundandır. Hakk Teala’ya tabi olarak namusunu kıskanan ve gayur olan kimselere ne mutlu!

Kadın ve erkek, sokak ve pazara gidip gelmek, akrabalarını ziyaret etmek, toplantılara katılmak, okul ve üniversitelerde ilim tahsil etmek, gezi ve ziyaret yolculuklarında bulunmak zorundadırlar. Dolayısıyla kadın ve erkeğin kalbi ruhsal ve fikirsel esenliklerini korumak için Kur’an-ı Kerim'de biri kadınlar, diğeri de kadın ve erkekler hakkında olmak üzere iki önemli farz emir yer almıştır.

Kadınlarla ilgili olan farz emir şudur: “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve iman edenlerin kadınlarına, dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların tanınmasını (hür ve namuslu bilinmelerini) ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlayıcı ve merhamet edicidir.”

Kadın ve erkek hususunda farz olan emir ise şudur: “Mümin erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar. Bu, onların arınmasını daha iyi sağlar. Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır.”

Hakeza: “Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İsa (a.s) ashabına şöyle buyurmuştur: “Şehvetli bakışlardan sakınınız; şüphesiz böyle bir bakış, kalbe şehvet eker ve sahibine fitne olarak yeter. Görmesini kalbinde karar kılan ve görmesini gözünde karar kılmayan kimseye ne mutlu.”

Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bedende gözden daha az şükreden bir organ yoktur. Onu isteklerinden mahrum kılınız ki sizleri aziz ve celil olan Allah’ı zikretmekten alıkoymasın.”

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Her organın zinadan bir nasibi vardır, gözün zinası da bakmaktır.”

Kur’an'ın buyurduğu üzere Şuayb’ın kızı babasına şöyle demiştir: “Babacığım! Onu ücretli olarak tut; ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır” Şuayb ise ona şöyle dedi: “Kızım evet bu genç güçlüdür. Gücünü o kaya parçasını kenara iterken gördün ama emin birisi olduğunu nereden biliyorsun? ”

O şöyle dedi: Babacığım! Onun önünden eve doğru geliyordum bana şöyle dedi: “Benim arkamdan hareket et, eğer yoldan sapacak olursam beni uyar; biz arkadan kadınları gözleriyle takip eden topluluk değiliz.”

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kim gözünü haramla doldurursa Allah da kıyamet günü, tevbe edip geri dönmedikçe gözlerini ateşle doldurur.”

Allah Resulü (s.a.a) Allah’tan şöyle buyurduğunu nakletmektedir: “Haram bakış İblisin oklarından zehirli bir oktur; kim benden korktuğu için onu terk ederse, o bakışı, kalbinde tadını hissedecek bir imana dönüştürürüm.”